>Hjørnestensforedrag - Nils Villemoes<

Det fællesskab, vi kalder samfundet, har lige som et hus fire hjørnestene, fortæller Nils Villemoes. I det ene hjørne holder FAMILIEN til, det er her, vi opdrages til at blive borgere i samfundet. Vi lærer, hvad der er rigtigt og hvad, der er forkert. Vi socialiseres ind i et fællesskab baseret på følelser. I selve ordet familie kan man finde det latinske ord at tjene. I en familie er vi til for hinanden uden at overveje, om det kan betale sig.

I det modsatte hjørne findes erhvervslivet. Er gælder pengenes lov: har du penge, kan du få . Hvis du er ansat i et FIRMA, er det fordi du er pengene værd. Noget for noget, som det hedder. Sådan er det: det er kunderne, der bestemmer.

En FORENING er et fællesskab baseret på interesser. Her er det ”kunderne”, der ejer virksomheden og derfor er de helt af sig selv interesseret i, at foreningen går godt. Det ligger i ordet medlem.

I det offentlige fællesskab, som er placeret i det sidste hjørne, er der både følelser, penge og interesser på spil. Mødet mellem disse forskellige kræfter kommer til syne i det, vi kalder en FORVALTNING.

Forholdet mellem de fire F’fer udgør samfundets sammenhængskraft og det tema bliver uden tvivl et af de vigtigste i de kommende år.

Venlig hilsen Nils Villemoes